Projekty

Podnikatelské snídaně v Havířově

Vedoucí projektu:

Kristýna Vavříková

O projektu:

Podnikatelské prostředí se neustále vyvíjí. Současný trend je postaven na budování podnikatelských komunit. Právě v těchto komunitách dochází k neformálnímu vzdělávání a rozvoji moderního podnikatelského prostředí, k tvorbě spolupráce, inovací atd. Cílem tohoto projektu je realizace 10 podnikatelských snídaní ve městě Havířov, které mají za cíl pomoci vybudovat podnikatelskou komunitu a rozvíjet podnikání v regionu. Díky těmto snídaním bude docházet jak k budování podnikatelské komunity, tak jejímu obohacení v rámci realizace odborných přednášek na těchto snídaních.

Stav: Hodnocení

Jóga smíchu

Vedoucí projektu:

Žaneta Vorel

O projektu:

Smích je velky lék a přítel na různé problémy psychické fyzické i emocionální. Říká se ze smích je nejvyšší vibrace, kterou může člověk projevit. V józe smíchu se kombinují prvky smíchocviků, které slouží k uvolnění a z ,,uměle,, navozeneho smíchu se stává v pár sekundách přirozený smích. Společně se nasmějeme a zameditujeme si pomocí meditace smíchem. Všichni většinou cítí po této lekci dobrou náladu, více kyslíku v plících a spí potom jako malé miminka. Smích také léčí strachy a pomáhá při smutku a pocitu špatné nálady.

Stav: Nový

Čteme dětem společně

Vedoucí projektu:

Karolina Bocková

O projektu:

Jsme přátele a mladí rodiče Polské základní školy v Dolní Lomné. Tento projekt realizujeme pro děti z polské školy v Dolní Lomné a je zaměřen na propagaci čtení a příjemné trávení s knižkou a dětskou literaturou. Navíc je to také komunitní projekt protože chceme aby se mladí a "starší" rodičové mohli potkat a vzájemně se poznat a navázat přátelské vztahy. Projekt se skládá ze 4 částí: realizace dětského divadelního představení, společné čtení, nákup nových polských knih pro školní knihovnu. 

Stav: Schváleno

VÍKENDOVÝ SKILLSHARE

Vedoucí projektu:

Martina Rožnanská

O projektu:

Celý projekt spočívá v uskutečnění víkendového vzdělávacího pobytu Mládežnické rady. Jedná se o sdílení poznatků, zkušeností a schopností získaných z uskutečněných projektů členů Mládežnické rady a naplánování další aktivity v horizontu několika měsíců. V neposlední řadě se zaměříme na formální stránku věci, tedy volbu vedení Mládežnické rady.

Stav: Hodnocení

konference JSEM...

Vedoucí projektu:

Zdeněk Řeháček

O projektu:

Také Vám připadá, že jsou studenti čím dál více demotivování? Že nedělají nic navíc a postupně zapomínají, jaké jsou jejich sny a proč jich chtěli dosáhnout? Že se bojí čím dál více udělat chybu a neví, jak s případnou chybou pracovat? Že dnešní generace neví, jak se správně vyjadřovat a mezi sebou komunikovat? Že Vaší studenti tráví stále více času na sociálních sítích a zapomínají na běžný „offline“ život?

Pojďme to společně změnit! 

Stav: Hodnocení

Hudební sklepy ve VERDI

Vedoucí projektu:

Adéla Horečková

O projektu:

Jedná se o koncerty českých a zahraničních interpretů, kteří jsou velmi oblíbeni. Projekt obohatí občany našeho města o nevšední zážitky a více. Pozitivně ovlivní kupříkladu mládež a střední generaci, která v dnešní hektické době potřebuje zaplnit volný čas a zastavit se. Tento projekt

napomůže k dalšímu zviditelnění města Český Těšín.

Stav: Hodnocení

Bruslení mateřských škol

Vedoucí projektu:

Jakub Mikulík

O projektu:

Ikonou města Třinec je hokejový areál na Frýdecké ulici, který nabízí návštěvníkům 2 ledové plochy. Tyto plochy jsou k dispozici široké veřejnosti, která disponuje bruslařskými základy. Jelikož bruslení není součástí nauky ve školách a obě ledové plochy jsou k dispozici také v dopoledních hodinách, bylo by možné uspořádat výuku bruslení dětí ve věku 3-6 let, které navštěvují mateřské školy v Třinci. K výuce jsou potřebné tréninkové pomůcky, které pomohou dětem se naučit bruslit a zaujmou svou barevností a tvarem.

Výuka bruslení dětí v mateřských školách v Třinci.

Stav: Nový

Specializace lektorů v kyberbezpečnosti a kritickém myšlení

Vedoucí projektu:

Katarzyna Gattnar

O projektu:

Mladé lidi v dnešní době na každém kroku zahlcuje přehršel informací, reklam, článků a nabídek. Ve formálním vzdělávání přitom nezískávají žádný návod, jak se v tomto novém světě, který se digitalizací mění s rychlostí, neztratit. Dovednosti, které podle nás jsou nejvíce zapotřebí, jsou jednak kritické myšlení, díky kterému se mládež učí rozlišovat relevantní informace, sledovat jejich zdroje a zájmy těch, kteří je sdílejí; za druhé pak kyberbezpečnost. Čím dál větší díl našich životů se odehrává v kyberprostoru. Nejen komunikace s přáteli, ale také školní a pracovní záležitosti. Také naše osobní cenné informace, které mohou být zneužity podvodníky po síti - hackery. Mladí lidé se musí naučit, jak chránit svoje data a svá zařízení před hrozbami. Přesto v nové době nespatřujeme jen rizika, ale především příležitosti, které nabízí. V digitalizované, moderní audiovizuální přednášce chceme ve školách učit o kritickém myšlení a kyberbezpečnosti tak, aby to pro školy bylo bez nákladů a pro mládež zajímavé. 

V současné době máme vypracované audiovizuální materiály včetně návodů pro lektory na vysoké úrovni. Do budoucna budeme pracovat i s virtuální realitou, nyní přednášíme na interaktivních tabulích. Tyto přednášky chceme nabízet školám po celé republice bezplatně, zejména pak v Moravskoslezském kraji. Přednášky jsou vyzkoušené na mládeži v cílové skupině (8. a 9. třída, SŠ). Nyní nemáme dostatečný počet lektorů. Rádi bychom proto vyškolili dalších šest (?) lidí, kteří projdou náslechy, třemi metodickými schůzkami a studijní přípravou. Každá metodická schůzka trvá několik hodin, je třeba zajistit mzdové a organizační náklady na tyto schůzky. Pro samotné přednášky máme zajištěno financování soukromou firmou Calliditas, díky které budou lektoři za svou práci ohodnoceni, a jak bylo výše uvedeno, pro školy a mládež zůstanou přednášky bezplatné.

Stav: Nový

Vánoční lokální mezinárodní jarmark

Vedoucí projektu:

Petra Krejčí

O projektu:

Čas Vánoc je za dveřmi. Čas, kdy chceme obdarovat své blízké nejen pěkným úsměvem, ale také něčím, co si s radostí rozbalí pod Vánočním stromkem. Něčím, co má opravdu přidanou hodnotou. Proto chci uspořádat společně s neziskovou organizací Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti sérii vánočních jarmarků, a to rovnou v Ostravě, Karviné a Havířově. Jedinečnost tohoto jarmarku nebude spočívat jenom ve výjimečných produktech, ale také v tom, že se bude jednat o produkty lokální a mezinárodní zároveň. Námi pojatá lokálnost, neznamená, že výrobek byl vyroben v České republice, ale že byl vyroben do 150 kilometrů od místa realizace jarmarku. Tím snížíme emisní náklady na dopravu a zapomeneme na hranice krajů i států. Do našeho okolí či regionu, tak může spadnout i Polsko a Slovensko. Aby si z jarmarků jejich návštěvníci odnášeli ještě trochu více než pouze krásné dárky, chceme tam také uspořádat několik kreativních workshopů. Tyto workshopy budou realizovat někteří prodejci, aby tak dokázali návštěvníkům přiblížit výrobu jejich produktů.

Stav: Hodnocení

Safe Skate pro mládeže

Vedoucí projektu:

Wojciech Kadłubiec

O projektu:

Tento projekt je zaměřen na aktivní, praktické a teoretické vzdělávání mladých lidí o tom, jak bezpečně a profesionálně skateboardovat. Skateparky jsou objekty ve veřejném prostoru města, které přirozeně lákají děti a mládež k trávení svého volného času. Neexistuje však vzdělání o bezpečnosti a používání těchto zařízení, což v konečném důsledku vede k bezprizornímu a nekontrolovanému cvičení extrémního sportu, které může představovat hrozbu pro zdraví a život dětí a mladých lidí. Rodiče a opatrovníci často hodnotí skateparky jako hřiště, což vede k ohrožení zdraví nebo života jejich dětí a dalších uživatelů skateparku.  Nehody a vážná zranění jsou každodenním jevem průměrného městského skateparku.  Současně počet uživatelů neustále roste a vytváří se více skateparků, což zvyšuje riziko ztráty zdraví uživatelů a zvyšuje naléhavou potřebu vzdělávání v oblasti bezpečnosti a správného skateboardingu. Skateboarding je inovativní sport, který rozvíjí smysl pro rovnováhu a kontrolu nad vašim tělem.  Vzhledem k individuálnímu charakteru a obsažení stovek kombinací triků, které lze během skateboardingu provést, je to také velmi kreativní sport, který vám umožňuje kvalitní fyzickou průpravu jak ve skupině tak individuálně, což nenabízí klasické týmové sporty vyžadující úzkou spolupráci.  Stejně jako všechny extrémní sporty je to sport se zvýšeným rizikem zranění, a proto je důležité, aby výukové lekce vedli licencovaní, zkušení a kvalifikovaní instruktoři, kterých v současnosti není mnoho.  Mám 10 let zkušeností a vlastním potřebé certifikáty v oblasti školení a učení jízdy na skateboardu pro mladé a dospělé. Rád bych učil mladé lidi, jak používat skatepark kontrolovaným a bezpečným způsobem a také bych je chtěl naučit základní lektorské a jistící dovednosti, aby mohli své zkušenosti předávat dále.  Vytvořené studijní skupiny upravené podle věku a úrovně jízdy se budou moci scházet každý týden v místních skateparcích a pod vedením instruktora rozvíjet své dovednosti v skateboardingu.  Díky správným technikám, rozcvičce, hrám, hudbě, skupinové práci a individuálním radám bude každý účastník schopen osvojit si základy skateboardingu v bezpečné a zajímavé formě, což je důležité pro vznik zdravé komunity v rámci tohoto sportu.

Stav: Hodnocení

Vodácká omalovánka

Vedoucí projektu:

Adéla Dejová

O projektu:

Vyrobíme vodácké omalovánky s popisem

Stav: Hodnocení

I po zamykání jedeme dál

Vedoucí projektu:

Miroslava Pazourková

O projektu:

Zorganizujeme vodácké závody pro veřejnost na trenažeru. Ten poslouží na Loděnici pod hradem v Ostravě po Zamykání řeky v zimě pro tréninky vodáků. V létě pak jako náhradní program na příměstských táborech a dalších akcích.

Stav: Hodnocení