Projekty

Cesta k NEzávislosti

Vedoucí projektu:

Kateřina Szczyrbová

O projektu:

Chceme efektivně přispět k rozšíření povědomí o adiktologických službách v Orlové. Poskytnout základní informace veřejnosti o nabízených službách na území města Orlová.

Stav: Nový

Interaktivně k dopravním vědomostem

Vedoucí projektu:

Hana Klimešová

O projektu:

Projekt Interaktivně k dopravním vědomostem je zaměřen na vytvoření a prohloubení vědomostí v oblasti dopravní výchovy. Jde zde o jednodenní akci zaměřenou na výuku správné jízdy na jízdním kole na dětském dopravním hřišti. Jako organizátoři využijeme k teoretické části této akce zázemí v učebnách SVČ Krnov a k části praktické dětského dopravního hřiště u SVČ Krnov. Budeme předávat jak teoretický základ (dopravní základy, značky, pravidla, situace), praktický nácvik na jízdním kole na dopravním hřišti (rozjíždění, zastavování, předjíždění, odbočování a samotná jízda a to vše dle pravidel silničního provozu), či při jízdě zručnosti (prostřednictvím nachystané překážkové dráhy složené ze slalomu a koridoru), tak i vědomostí zábavnou herní a výukovou formou prostřednictvím interaktivní tabule v hodnotě 39 900 Kč, kterou chceme v rámci projektu pořídit. Jelikož tato technika je mládeži v nynější době jedna z nejbližších. Zároveň tímto prohloubíme a ukotvíme jejich vědomosti všemi smysly vnímání. Celá akce by měla trvat celkem 8 hod. a účastníkům bude zdarma zajištěno i občerstvení.

Jsme skupina děvčat, mající zálibu v dopravní výchově. Vedoucí tohoto projektu je lektorkou dopravní výchovy ve SVČ Krnov. Díky této činnosti měla možnost spojit se se svou vedoucí práce a tak vytvořit spolupráci na tomto projektu a mít tak pro něj zázemí v SVČ Krnov. Máme v plánu náš projekt poprvé uspořádat dne 4. 6. 2021 pro rodiče s dětmi ve věku od 8-11 let z široké veřejnosti. Počítáme s kapacitou cca 30 dětí.

Za celou akci a její správnou realizaci je zodpovědná hlavní vedoucí projektu, která dohlédne na správnost a kvalitu jednotlivých stanovišť. Aktivity budou mezi organizátory rozděleny tak, aby se mezi sebou po 1,5 hod. prostřídali.

Tento projekt vzniká jako reakce na stávající situaci. Cítíme, že se v dnešní době málo věnuje dětem na tohle téma. V okolí nesledujeme výskyt žádné podobné akce pro děti. Ve školách sice děti mají ve čtvrté třídě dopravní výchovu, nicméně v omezené míře. Takto se o situacích a pravidlech z dopravního světa mohou dozvědět i ve svém volném čase a zadarmo.

Díky tomuto projektu získá naše akce udržitelnou tendenci. Chceme tuto akci pro veřejnost i její program poté zachovat a využívat i nadále. Dle zjištěných kladných a negativních poznatků program zlepšovat. Do budoucnosti ji nechceme aplikovat pouze jednorázově a ani pro jednu vyhraněnou skupinu osob. Díky tomuto projektu budeme následně schopni vytvořit akci s programem „na míru“ dané věkové skupině účastníků a jejím vzdělávacím potřebám. Zaměříme se poté na tvorbu programu pro školy dětem 4. a 5. tříd a mateřským školkám.

Prostřednictvím tohoto projektu získají zdarma všichni zúčastnění možnost naučit se mít o dopravních situacích a pravidlech jako takových lepší povědomí a představivost, a to vše hravou a zábavnou formou.

Stav: Schváleno

Jsme vidět

Vedoucí projektu:

Kristýna Thielová

O projektu:

Jsme členové DP Orlová a chtěli bychom pomoct s propagací jak našeho spolku, tak celého DDM. Jsme opravdu aktivní skupina. Máme plno akcí, kde vypomáháme a nejen to. Bohužel jsme zjístili, že o naší aktivitě moc občanů neví. Za tímto účelem bychom chtěli oslovit nějakého lektora, který by nám poskytl nové informace a rozšířil naše vědomosti z oblasti propagace (práce s určitými weby a programy,psaní článků apod.) Dále bychom chtěli formou zajímavého videa zpropagovat veškeré zájmové aktivity v Orlové. Oslovili bychom kameramana, který by nám pomohl natočit chytlavé záběry. Dále bychom oslovili vedoucí klubů,spolků,kroužků a zeptali se, zda-li bychom mohli dané záběry natočit a tím pádem by jejich spolek byl součástí propagačního videa. Samozřejmě bychom se domluvili i s danou osobou, která by ve videu vystupovala.

Stav: Schváleno

Kreativní Recyklované Workshopy

Vedoucí projektu:

Lukáš Bergr

O projektu:

Jsme skupina mladých lidí která má zájem o zkrášlení prostoru, ve kterém se pravidelně pohybujeme. Zaujala nás možnost recyklovaných dekorací. Za tímto účelem oslovíme lektora, se kterým máme v září a řijnu tohoto roku v plánu organizovat workshopy související s touto tématikou. Recyklované dekorace považujeme za dobrý nápad jak levně a efektivně vylepšit interiér DDM Orlová a tím pokračovat ve šlépějích našeho města, které oblast zeleně také velmi zajímá. Konkrétně jde o zkrášlení jedné stěny v budově DDM Orlová. Našim cílem je v rámci tohoto projektu a výše zmíněných workshopů postupně vytvořit ze starého materiálu závěsné květináče do kterých by následně byly umístěny různé druhy květin, které by určitě oživili stávající interiér.

Stav: Schváleno

Krrnoc 3

Vedoucí projektu:

Anna Kocmánková

O projektu:

Jsme skupina mladých lidí, kteří již třetím rokem by chtěla zorganizovat přednášková noc nazvanou KRRNOC 3. Je to noc různých přednášek z různých oborů – cestování, gastronomie, věda a technika, úspěšní lidé – sportovci, podnikatelé, farmáři, redaktoři...Přednáší i samotní studenti. Je určená pro širokou veřejnost, která se chce vzdělávat, naučit se novým věcem a rozšířit si své obzory tzn. od studentů až po seniory. Přednášky jsou proto velice různorodé a každý může vybrat, co ho zajímá. Všechny prezentace jsou úplně zdarma. Tato myšlenka – předat lidem spoustu zkušeností a vědomostí nás v minulosti velice zaujala, a proto se k ní každý rok vracíme s novými nápady, a hlavně jinými tématy. Během celého večera si lidé budou moci vybrat z mnoha zajímavých přednášek ze všech oblastí. Pozvaní lektoři se budou střídat po hodině ve 2-3 sálech v SVČ Krnov. Akce bude probíhat od odpoledne až do brzkých ranních hodin. Pro přednášející a hosty bude připravené občerstvení. Vše proběhne z pátku 26.2.2021 na sobotu 27.2.2021 v budově SVČ Krnov.

Stav: Schváleno

Školka u koní

Vedoucí projektu:

Tereza Goldmanová

O projektu:

Jsme neformální skupina mladých dívek a chtěly bychom v naší jezdecké stáji Stáj Láryšov, kde jsme členkami klubu, pořádat venkovní, celodenní aktivitu pro děti předškolního věku.

V našem projektu Školka u koní chceme přivést děti na čerstvý vzduch do prostředí stáje a uspořádat jednodenní akci, ve které by formou zábavy poznaly, jak probíhá péče o koně. Děti se dozví něco z teorie a některé věci si vyzkouší i prakticky. Bude je čekat seznámení s péčí o koně a jezdeckou výstrojí, dozví se, jak se ke koním chovat, samozřejmě se na koních i svezou a nebude chybět ani zábava ve formě soutěží a her pro děti. Budou závodit přes překážky, běhat slalom mezi kužely, zkusí si zajet jezdeckou čtverylku a během toho se seznámí s průběhem jezdeckých vystoupení a závodů za pomocí drezurních písmen a skokového vybavení. Děti se také podívají na malou ukázku jízdy našich zkušenějších jezdkyň. Pokud to počasí dovolí, bude se moct v čase oběda něco opéct.

Podle zájmu MŠ bychom chtěly akci pořádat vícekrát během sezóny, kdy to počasí dovolí.

Za rozpočet bychom chtěly pořídit bezpečný postroj na koně a překážkové vybavení k soutěžím pro děti a jezdeckým disciplínám.

Stav: Schváleno

Umění napříč generacemi

Vedoucí projektu:

Adéla Košinarová

O projektu:

Jsme skupina mladých studentů, která ráda pomáhá lidem. V tomto projektu jsme se chtěli hlavně zaměřit na seniory a zmapovat jejich potřeby a problémy, propojit mladou a starší generaci, sblížit se s nimi, poučit se, porozumět si navzájem pomocí uměleckých a společenských aktivit, nachystané přímo pro ně. Tímhle projektem je také chceme seznámit s problematikou ekologie a jak tyhle získané dovednosti a znalosti využít v reálném životě. Mnoho z nich se potýká se samotou a nezájmem okolí a rodiny, proto jsme se rozhodli jim zpříjemnit a zpestřit jejich odpoledne. Zakoupíme plátěné tašky a trika a společně si je ozdobíme, nakreslíme, vybarvíme podle vlastní fantazie za pomocí štětců, razítek a šablon. Procvičí si jemnou motoriku a využijí svou kreativitu a fantazii. Každý z nich si vytvoří své vlastní trika tašku, kterou si pak nechá a může používat místo neekologických igelitových. Tím jim ukážeme, jak malými věcmi můžeme pomoci přírodě. Při této aktivitě si budeme nenásilnou formou povídat o ekologii a její problematice. Nachystáme malý zábavný kvíz, aby se mohli přesvědčit, kolik toho ví a hlavně, co si od nás zapamatovali. To vše uskutečníme 4.března 2021 v Městském klubu seniorů Astra Slezská 1 v Krnově

Stav: Schváleno

Lukostřelci sobě aneb Lukostřelecký turnaj "Krnovský šíp" (0. ročník)

Vedoucí projektu:

Karel Stuchlík

O projektu:

a) Prezentace lukostřelby (fyzický a duševní rozvoj jedince, druhy lukostřelby podle typu vybavení a zaměření)
b) Lukostřelnice pro děti, mladež a širokou veřejnost (možnost vyzkoušení si lukostřeleckých technik a vybavení)
c) Turnaj v lukostřelbě (napříč věkem, druhem vybavení a typem lukostřelby)

Stav: Schváleno

Žijeme tancem

Vedoucí projektu:

Adam Višňovský

O projektu:

- Rozvoj vztahu k tanci bez ohledu na styl. Tancem ke zdravému životnímu stylu a duševní i fyzické kondici. Posílit sebevědomí dětí a mládeže, a naučit se tancem vyjadřovat pocity a emoce.

- Rodiče jsou příliš zaměstnání, děti tráví čas u počítačů a televize. Dětem chybí pravidlný režim a disciplína.

Kde: Středisko volného času Krnov, Dobrovského 16, Krnov, 794 01

Jak dlouho: cca 9 hod.

- Akce bude uskutečněna pro tanečníky z Krnova a okolí formou workshopů, na kterých si prohloubí své znalosti a zkušenosti s tancem, nebo naopak přivede nové děti k tanci.

- workshopy budou ve 4 sálech, vždy rúzné styly tanců (scénický tanec, muzikálový  tanec, disco dance) do kterých zájemci budou moct volně vstupovat a účastnit se jich.

1) muzikálový tanec

2) disco dance

3) scénický tance

4) taneční průprava za pomocí jógy

Tento projekt bude realizovat: Adam Višňovský, Barbora Stoklasová, Viktorie Platzková, Kateřina Slavíková

Lektorka: Tereza Jeřábková

Spolupracovat budeme se Střediskem volného času Krnov

 

Stav: Hodnocení

Přístřeší pro hendikepovanou velbloudici

Vedoucí projektu:

Marek Czech

O projektu:

Realizace nové střechy na stávajícím přístřešku a přízpůsobení jej pro zimování velbloudice a jejich spolubydlících.

Stav: Schváleno

Hokejové intro pro zápasy

Vedoucí projektu:

Radek Dvořák

O projektu:

Projekt pro hokejový tým HC Frýdek-Místek a AZ Heimstaden Havířov, který spočívá ve tvorbě motivačního intra. Intro bude použito před každým mistrovským, domácím utkáním. Video o délce 1-2 minuty by mělo obsahovat logo klubu -  natáčení se čtyřmi hokejsty klubu, zaběry z dronu, záběry ze zápasu, připadně tréninku a záběry města Frýdku - Místku.

Stav: Schváleno

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ

Vedoucí projektu:

Tomasz HLiśnikowski

O projektu:

O čem projekt je – sumarizující popis projektu v maximálně 10 řádcích.

 

Obsahem projektu je uspořádat ve Těšíně v roce 2020 již 18. ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů (MFOF) – soutěžní putovní přehlídky amatérských i profesionálních dokumentárních filmů. Tento festival proběhne v roce 2020 v termínu říjen - prosinec přibližně na 50 místech ČR a Slovenska.

V Těšíně se festival bude konat poprvé.

 

Celý festival je každoročně slavnostně zahájen v říjnu v Ostravě; je do něj zakomponován bohatý kulturní program, projekce několika vybraných festivalových filmů, rozhovor s vybranými hosty festivalu, partnery a představiteli podpor měst a krajů na pódiu. Následuje setkání hostů, filmařů a partnerů s večeří.

Stav: Schváleno