Projekty

SAMpan

Vedoucí projektu:

Adéla Řimanková

O projektu:

SAM je čtyřdenní setkání, které proběhne od čtvrtku 12. srpna 2021 do neděle 15. srpna 2021. Místem konání je: Farní zahrada, Petra Cingra 482, 735 11, Orlová (Farní zahrada FS Slezské církve evangelické a.v. v Orlové).

22. ročník akce SAM je svým obsahem jedinečný a účastníkům nabízí kombinaci využití volného času, vzdělávání a kulturního vyžití. SAM skýtá v průběhu prázdnin čtyři dny setkání mladých lidí (také ze zahraničí) a mladých rodin z celé ČR. Program se snažíme připravit tak, aby byla rozvíjena nejen osobnost účastníka, ale i její duchovní rozměr, posilujeme výchovu k vlastenectví a vztah ke kulturnímu dědictví země.

Stav: Hodnocení

Reuse show room

Vedoucí projektu:

Katarzyna Marianna Durajska

O projektu:

Cílem projektu je vytvořit 2 show roomy - 1 kancelář, 1 pokoj v bytě, a to renovací nábytku, který by jinak skočil na skládce. Tyto show roomy, mají za cíl propagovat upcykling a udržitelný bytový design, který využívá odpadního materiálu a přetváří ho na nové designové kousky. Tím chceme upozornit na problematiku současné konzumní společnosti, která neustále produkuje nové a nové zboží, a to staré pak končí na skládkách.

Stav: Hodnocení

Tahaak Records

Vedoucí projektu:

Erik Bubík

O projektu:

Lokální hudební vydavatelství Tahaak Records přichází na svět a jako první projekt pro veřejnost vyhlašuje soutěž pro amatérské umělce s hlavní výhrou vydání nového singlu.

Stav: Nový

Muzikanti s dětmi

Vedoucí projektu:

Tomáš Lipina

O projektu:

Muzikanti (s) dětmi

 

Myšlenka projektu

Cílem projektu je zviditelnit veřejnosti různé sociální organizace zaměřené na výchovu dětí, jako jsou například dětské domovy. 

Tato sociální centra jsou často pro společnost velké tabu a my bychom tímto projektem rádi ony bariéry postupně zbourali. 

 

Pod stejným názvem již v minulosti vznikly dva ročníky v podobě koncertů, které však nebyly žádnou oficiální formou financovány. Probíhala zde pouze dobrovolná sbírka.

https://www.facebook.com/muzikantisdetmi

 

 

Co chceme v projektu dělat

V projektu bychom chtěli centra navštívit a realizovat v jejich prostorách workshopy, koncerty, divadelní vystoupení a různé formy zábavního programu. V rámci projektu bychom také natočili den s pracovníkem daného centra, který by nám v tomto reprezentačním okénku ukázal povinnosti vychovatele se všemi radostmi i starostmi, které jsou s touto prací spojené. Výsledné video pak bude prezentováno na sociálních sítích našeho neziskového spolku TAHAAK, z.s. 

Samotná organizace se pak může tímto videem prezentovat, což jak doufáme pomůže jejímu fungování v různých ohledech.

Stav: Hodnocení

Sportfest Krnov

Vedoucí projektu:

Nikolas Tilkeridis

O projektu:

SPORTFEST KRNOV 2021 je jeden z největších sportovních festivalů v České republice pro děti a mládež. Širokoprofilová akce nabízí den plný sportu, zábavy a skvělého jídla. Mezi hlavní pilíře tohoto festivalu je radost dětí a mládeže, jejich úsměv na tváři. Mnoho sportovních turnajů a závodů doplňují atrakce a zábavné zóny pro děti. Obrovským přínosem tohoto projektu je návrat dětí k pohybu. 

Stav: Nový

Cesta k NEzávislosti

Vedoucí projektu:

Kateřina Szczyrbová

O projektu:

Chceme efektivně přispět k rozšíření povědomí o adiktologických službách v Orlové. Poskytnout základní informace veřejnosti o nabízených službách na území města Orlová.

Stav: Nový

Interaktivně k dopravním vědomostem

Vedoucí projektu:

Hana Klimešová

O projektu:

Projekt Interaktivně k dopravním vědomostem je zaměřen na vytvoření a prohloubení vědomostí v oblasti dopravní výchovy. Jde zde o jednodenní akci zaměřenou na výuku správné jízdy na jízdním kole na dětském dopravním hřišti. Jako organizátoři využijeme k teoretické části této akce zázemí v učebnách SVČ Krnov a k části praktické dětského dopravního hřiště u SVČ Krnov. Budeme předávat jak teoretický základ (dopravní základy, značky, pravidla, situace), praktický nácvik na jízdním kole na dopravním hřišti (rozjíždění, zastavování, předjíždění, odbočování a samotná jízda a to vše dle pravidel silničního provozu), či při jízdě zručnosti (prostřednictvím nachystané překážkové dráhy složené ze slalomu a koridoru), tak i vědomostí zábavnou herní a výukovou formou prostřednictvím interaktivní tabule v hodnotě 39 900 Kč, kterou chceme v rámci projektu pořídit. Jelikož tato technika je mládeži v nynější době jedna z nejbližších. Zároveň tímto prohloubíme a ukotvíme jejich vědomosti všemi smysly vnímání. Celá akce by měla trvat celkem 8 hod. a účastníkům bude zdarma zajištěno i občerstvení.

Jsme skupina děvčat, mající zálibu v dopravní výchově. Vedoucí tohoto projektu je lektorkou dopravní výchovy ve SVČ Krnov. Díky této činnosti měla možnost spojit se se svou vedoucí práce a tak vytvořit spolupráci na tomto projektu a mít tak pro něj zázemí v SVČ Krnov. Máme v plánu náš projekt poprvé uspořádat dne 4. 6. 2021 pro rodiče s dětmi ve věku od 8-11 let z široké veřejnosti. Počítáme s kapacitou cca 30 dětí.

Za celou akci a její správnou realizaci je zodpovědná hlavní vedoucí projektu, která dohlédne na správnost a kvalitu jednotlivých stanovišť. Aktivity budou mezi organizátory rozděleny tak, aby se mezi sebou po 1,5 hod. prostřídali.

Tento projekt vzniká jako reakce na stávající situaci. Cítíme, že se v dnešní době málo věnuje dětem na tohle téma. V okolí nesledujeme výskyt žádné podobné akce pro děti. Ve školách sice děti mají ve čtvrté třídě dopravní výchovu, nicméně v omezené míře. Takto se o situacích a pravidlech z dopravního světa mohou dozvědět i ve svém volném čase a zadarmo.

Díky tomuto projektu získá naše akce udržitelnou tendenci. Chceme tuto akci pro veřejnost i její program poté zachovat a využívat i nadále. Dle zjištěných kladných a negativních poznatků program zlepšovat. Do budoucnosti ji nechceme aplikovat pouze jednorázově a ani pro jednu vyhraněnou skupinu osob. Díky tomuto projektu budeme následně schopni vytvořit akci s programem „na míru“ dané věkové skupině účastníků a jejím vzdělávacím potřebám. Zaměříme se poté na tvorbu programu pro školy dětem 4. a 5. tříd a mateřským školkám.

Prostřednictvím tohoto projektu získají zdarma všichni zúčastnění možnost naučit se mít o dopravních situacích a pravidlech jako takových lepší povědomí a představivost, a to vše hravou a zábavnou formou.

Stav: Schváleno

Jsme vidět

Vedoucí projektu:

Kristýna Thielová

O projektu:

Jsme členové DP Orlová a chtěli bychom pomoct s propagací jak našeho spolku, tak celého DDM. Jsme opravdu aktivní skupina. Máme plno akcí, kde vypomáháme a nejen to. Bohužel jsme zjístili, že o naší aktivitě moc občanů neví. Za tímto účelem bychom chtěli oslovit nějakého lektora, který by nám poskytl nové informace a rozšířil naše vědomosti z oblasti propagace (práce s určitými weby a programy,psaní článků apod.) Dále bychom chtěli formou zajímavého videa zpropagovat veškeré zájmové aktivity v Orlové. Oslovili bychom kameramana, který by nám pomohl natočit chytlavé záběry. Dále bychom oslovili vedoucí klubů,spolků,kroužků a zeptali se, zda-li bychom mohli dané záběry natočit a tím pádem by jejich spolek byl součástí propagačního videa. Samozřejmě bychom se domluvili i s danou osobou, která by ve videu vystupovala.

Stav: Schváleno

Kreativní Recyklované Workshopy

Vedoucí projektu:

Lukáš Bergr

O projektu:

Jsme skupina mladých lidí která má zájem o zkrášlení prostoru, ve kterém se pravidelně pohybujeme. Zaujala nás možnost recyklovaných dekorací. Za tímto účelem oslovíme lektora, se kterým máme v září a řijnu tohoto roku v plánu organizovat workshopy související s touto tématikou. Recyklované dekorace považujeme za dobrý nápad jak levně a efektivně vylepšit interiér DDM Orlová a tím pokračovat ve šlépějích našeho města, které oblast zeleně také velmi zajímá. Konkrétně jde o zkrášlení jedné stěny v budově DDM Orlová. Našim cílem je v rámci tohoto projektu a výše zmíněných workshopů postupně vytvořit ze starého materiálu závěsné květináče do kterých by následně byly umístěny různé druhy květin, které by určitě oživili stávající interiér.

Stav: Schváleno

Krrnoc 3

Vedoucí projektu:

Anna Kocmánková

O projektu:

Jsme skupina mladých lidí, kteří již třetím rokem by chtěla zorganizovat přednášková noc nazvanou KRRNOC 3. Je to noc různých přednášek z různých oborů – cestování, gastronomie, věda a technika, úspěšní lidé – sportovci, podnikatelé, farmáři, redaktoři...Přednáší i samotní studenti. Je určená pro širokou veřejnost, která se chce vzdělávat, naučit se novým věcem a rozšířit si své obzory tzn. od studentů až po seniory. Přednášky jsou proto velice různorodé a každý může vybrat, co ho zajímá. Všechny prezentace jsou úplně zdarma. Tato myšlenka – předat lidem spoustu zkušeností a vědomostí nás v minulosti velice zaujala, a proto se k ní každý rok vracíme s novými nápady, a hlavně jinými tématy. Během celého večera si lidé budou moci vybrat z mnoha zajímavých přednášek ze všech oblastí. Pozvaní lektoři se budou střídat po hodině ve 2-3 sálech v SVČ Krnov. Akce bude probíhat od odpoledne až do brzkých ranních hodin. Pro přednášející a hosty bude připravené občerstvení. Vše proběhne z pátku 26.2.2021 na sobotu 27.2.2021 v budově SVČ Krnov.

Stav: Schváleno

Školka u koní

Vedoucí projektu:

Tereza Goldmanová

O projektu:

Jsme neformální skupina mladých dívek a chtěly bychom v naší jezdecké stáji Stáj Láryšov, kde jsme členkami klubu, pořádat venkovní, celodenní aktivitu pro děti předškolního věku.

V našem projektu Školka u koní chceme přivést děti na čerstvý vzduch do prostředí stáje a uspořádat jednodenní akci, ve které by formou zábavy poznaly, jak probíhá péče o koně. Děti se dozví něco z teorie a některé věci si vyzkouší i prakticky. Bude je čekat seznámení s péčí o koně a jezdeckou výstrojí, dozví se, jak se ke koním chovat, samozřejmě se na koních i svezou a nebude chybět ani zábava ve formě soutěží a her pro děti. Budou závodit přes překážky, běhat slalom mezi kužely, zkusí si zajet jezdeckou čtverylku a během toho se seznámí s průběhem jezdeckých vystoupení a závodů za pomocí drezurních písmen a skokového vybavení. Děti se také podívají na malou ukázku jízdy našich zkušenějších jezdkyň. Pokud to počasí dovolí, bude se moct v čase oběda něco opéct.

Podle zájmu MŠ bychom chtěly akci pořádat vícekrát během sezóny, kdy to počasí dovolí.

Za rozpočet bychom chtěly pořídit bezpečný postroj na koně a překážkové vybavení k soutěžím pro děti a jezdeckým disciplínám.

Stav: Schváleno

Umění napříč generacemi

Vedoucí projektu:

Adéla Košinarová

O projektu:

Jsme skupina mladých studentů, která ráda pomáhá lidem. V tomto projektu jsme se chtěli hlavně zaměřit na seniory a zmapovat jejich potřeby a problémy, propojit mladou a starší generaci, sblížit se s nimi, poučit se, porozumět si navzájem pomocí uměleckých a společenských aktivit, nachystané přímo pro ně. Tímhle projektem je také chceme seznámit s problematikou ekologie a jak tyhle získané dovednosti a znalosti využít v reálném životě. Mnoho z nich se potýká se samotou a nezájmem okolí a rodiny, proto jsme se rozhodli jim zpříjemnit a zpestřit jejich odpoledne. Zakoupíme plátěné tašky a trika a společně si je ozdobíme, nakreslíme, vybarvíme podle vlastní fantazie za pomocí štětců, razítek a šablon. Procvičí si jemnou motoriku a využijí svou kreativitu a fantazii. Každý z nich si vytvoří své vlastní trika tašku, kterou si pak nechá a může používat místo neekologických igelitových. Tím jim ukážeme, jak malými věcmi můžeme pomoci přírodě. Při této aktivitě si budeme nenásilnou formou povídat o ekologii a její problematice. Nachystáme malý zábavný kvíz, aby se mohli přesvědčit, kolik toho ví a hlavně, co si od nás zapamatovali. To vše uskutečníme 4.března 2021 v Městském klubu seniorů Astra Slezská 1 v Krnově

Stav: Schváleno