Projekty

Letní soustředění dobrovolníků

Vedoucí projektu:

Lenka Švidrnochová

O projektu:

Cílem projektu je propojit a namotivovat mladé dobrovolníky, aby se ve volném čase věnovali nezištné pomoci druhým a šířili myšlenky dobrovolnictví mezi své okolí.

Tohoto dosáhneme díky srpnovému soustředění mladých lidí, kteří už zkušenosti s dobrovolnictvím mají. Budou se věnovat mežnostem, jak se nezištně zapojit a přispět lokální komunitě.

Stav: Hodnocení

Academia

Vedoucí projektu:

Jakub Šrámek

O projektu:

Síť komunit jejichž smyslem je sdílení zkušeností, znalostí a podpory mezi jednotlivými členy

Stav: Hodnocení

Academia

Vedoucí projektu:

Jakub Šrámek

O projektu:

Síť komunit jejichž smyslem je sdílení zkušeností, znalostí a podpory mezi jednotlivými členy

Stav: Nový

Kreativní dílna

Vedoucí projektu:

Kristýna Lichnová

O projektu:

Kreativní dílna bude vybudována v místnosti, kterou poskytne Goodwill – vyšší odborná škola, v budově Bruzovská 2589, Frýdek-Místek.

Bude vytvořeno místo, kde by se mohly setkávat skupiny děti, studentů školy Goodwill a seniorů, které budou spojovat stejné zájmy a vlastnosti. Hlavní zaměření se bude týkat procvičování a zdokonalování jemné motoriky.  Studentům bude Kreativní dílna sloužit k výuce některých předmětů (např. Animačních činností).

Stav: Hodnocení

Fotoworkshop

Vedoucí projektu:

Adéla Gajdicová

O projektu:

Jsme mladí lidé z okolí Těšína, kteří se zajímají o focení, a rádi bychom umožnili i ostatním prohloubit jejich dovednosti v této oblasti. Proto chceme zorganizovat 2-denní workshop focení s profesionálními lektory a veškerým potřebným vybavením, včetně studia. Workshop zakončíme výstavou fotografií pořízených účastníky.

Stav: Nový

Na kafe s...

Vedoucí projektu:

Lea Prusková

O projektu:

Mladí lidé v dnešní době znají celebrity z celého světa, ovšem často nemají vůbec žádné povědomí o osobnostech pocházejících z Ostravy a okolí. Tento fakt bychom v Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy (dále jen PDMMO) rádi změnili, jelikož je důležité, aby se o lidech, kteří přispěli k rozvoji našeho regionu více mluvilo a nezapomnělo se na ně. Rozšíření povědomí o významných  osobnostech z našeho regionu bychom chtěli docílit pomocí projektu Na kafe s.... Tento projekt se skládá ze série podcastů a tří diskuzí, které se ukuteční vždy jedna v měsicí. První díl projektu Na kafe s.. se bude konat v září, poslední poté v listopadu. Diskuze s významnou osobností z Ostravska bude řízena moderátorem. Tématem diskuze bude osobní život, úspěchy a rady, které host může mladým studentům poskytnout.  Debata bude probíhat v některé z ostravských kaváren a bude přístupná široké veřejnosti. Součástí projektu Na kafe s... bude také podcast (rozhovor delšího formátu) nesoucí stejný název. Těchto podcastů bychom rádi natočili alespoň 5. Hosty by opět byly významné osobnosti z Ostravy, ale i celé České republiky. Celá série by nakonec byla publikována na Youtube kanále PDMMO. 

Stav: Hodnocení

Město pro mladé

Vedoucí projektu:

Vilém Honysz

O projektu:

Parlament dětí a mládeže města Ostravy se již nějakou dobu snaží o zvýšení zájmu o Ostravu hlavně u mladých lidí, studentů. Přejeme si, aby i mladí lidé měli vliv na každodenní život v Ostravě. Právě proto jsme připravili projekt s názvem Město pro mladé. Tento projekt má za cíl zvýšit participaci středoškolských studentů při utváření jejich komunitního prostředí v Ostravě. Tohoto cíle bychom chtěli dosáhnout pomocí schůzky (tzv. kulatého stolu) delegátu z jednotlivých ostravských středních škol a náměstkyně odboru školství a sportu, se kterou by účastníci diskutovali o tématech spojených s její činností. Před kulatým stolem by proběhlo dotazníkové šetření, kterého by se účastnilo na 500 studentů se 14 středních škol v Ostravě, které nám již přislíbily účast na projektu. Výsledky tohoto šetření by poté byly použity jako výchozí bod při kulatém stolu (schůzka náměstkyně s delegáty), který by měl rezultovat v sepsání společného usnesení, které by bylo následně publikováno v brožurce, jenž bude finálním výstupem prezentujícím průběh projektu od dotazníkového šetření až po závěrečné usnesení všech účastníků. 

Stav: Hodnocení

Turnaj středních škol v Paintballu

Vedoucí projektu:

Matěj Plewa

O projektu:

Jako Parlament dětí a mládeže města Ostravy jsme v posledních několika letech uspořádali řadu vzdělávacích akcí s politickou či historickou tématikou. Již delší dobu jsme ovšem chtěli udělat nějaký sportovní projekt, který by středoškolským studentům ukázal, že i sport může být zábavou. Myslíme si, že tím projektem je Turnaj středních škol v paintballu, jehož hlavní myšlenkou je motivovat mladé lidi k pohybu a týmové spolupráci. Paintaball je netradičním sportem a většina studentů z naší cílové skupiny by si ho určitě chtěla zkusit, ale sami se k tomu neodváží (ať už z finančních, nebo z kapacitních důvodů). Chtěli bychom tento sport pro studenty udělat dostupnějším pomocí této akce, které by se mohli zúčastnit všichni středoškolští studenti z Ostravy a blízkého okolí. Tento projekt by také mohl mladým lidem ukázat, že i pohyb může být zábavný. Většina z účastníku by se tak mohla k paintballu vracet i v budoucnu, což by prospělo jejich zdraví. Věříme, že by turnaj také pomohl k vytváření nových přátelství mezi studenty, jelikož ti často žijí uzavřeni v bublině své vlastní školy a nedostanou příležitost poznat středoškoláky z ostatních škol. Při paintballu je klíčová spolupráce v týmu. Tato dovednost je v dnešní společnosti téměř nepostradatelná a účastníci by se v ní mohli zdokonalit zábavnou cestou.

Stav: Hodnocení

Peníze nesmrdí aneb Víte, co dokáže Vaše peněženka?

Vedoucí projektu:

Filip Klumpar

O projektu:

Výsledkem projektu je veřejná výstava na téma finanční gramotnosti. Po dobu jednoho měsíce budou moci občané Ostravy vídat na frekventovaném náměstí výstavu, která je přimeje k zastavení a v jednoduchosti jim představí několik názorných příkladů a problémů, na které se z problematiky financí a finančního zabezpečení dávat pozor. Výstavní expozice bude mít podobu několika graficky sympatických (nejspíš animovaných) desek, které v jednoduchosti kolemjdoucím předají danou myšlenku.

Stav: Nový

Vánoční pochod

Vedoucí projektu:

Lenka Švidrnochová

O projektu:

a

Stav: Nový

Mediální výchova pro středoškoláky

Vedoucí projektu:

Veronika Kunovská

O projektu:

Jako studenti Voš Mediální tvorby bychom rádi uspořádali konferenci a workshopy pro středoškoláky, kde se budeme zabývat tím, zda umíme číst zprávy, která média nás ovlivňují a jak seriózní jsou, a také o jakých fake news jsme kdy slyšeli. Kromě studentských příspěvků chceme také pozvat odborníky z praxe, aby naše prezentace doplnili. V druhé části pak následují worshopy, do nichž se zapojí samotní studenti středních škol.

Termín první konference se odhaduje na druhou polovinu listopadu a bude se konat v budově VOŠ Mediální tvorby v Ostravě-Hulvákách. Účast na konferenci bude zdarma a kapacita je  60 - 90 studentů.

Stav: Hodnocení

Zerowaste

Vedoucí projektu:

Michaela Tkáčová

O projektu:

Projekt Zerowaste je o zlepšovaní životného prostredia. Hlavnou motiváciou pre realizáciu tejto myšlienky je naučiť ľudí ako žiť ekologickejšie, lepšie sa správať k prírode a myslieť na jej ochranu. Projekt podporuje opätovné využívanie všetkých zdrojov bez tvorby odpadov. To znamená odstránenie nepotrebných plastov (nákupných sáčkov a i.) a ich následné nahradenie ekologickejšími variantami ako vrecúška šité z bavlny a podpora nákupov v bezobalových obchodoch. 

Stav: Nový