Projekty

Vánoční lokální mezinárodní jarmark

Vedoucí projektu:

Petra Krejčí

O projektu:

Čas Vánoc je za dveřmi. Čas, kdy chceme obdarovat své blízké nejen pěkným úsměvem, ale také něčím, co si s radostí rozbalí pod Vánočním stromkem. Něčím, co má opravdu přidanou hodnotou. Proto chci uspořádat společně s neziskovou organizací Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti sérii vánočních jarmarků, a to rovnou v Ostravě, Karviné a Havířově. Jedinečnost tohoto jarmarku nebude spočívat jenom ve výjimečných produktech, ale také v tom, že se bude jednat o produkty lokální a mezinárodní zároveň. Námi pojatá lokálnost, neznamená, že výrobek byl vyroben v České republice, ale že byl vyroben do 150 kilometrů od místa realizace jarmarku. Tím snížíme emisní náklady na dopravu a zapomeneme na hranice krajů i států. Do našeho okolí či regionu, tak může spadnout i Polsko a Slovensko. Aby si z jarmarků jejich návštěvníci odnášeli ještě trochu více než pouze krásné dárky, chceme tam také uspořádat několik kreativních workshopů. Tyto workshopy budou realizovat někteří prodejci, aby tak dokázali návštěvníkům přiblížit výrobu jejich produktů.

Stav: Hodnocení

Safe Skate pro mládeže

Vedoucí projektu:

Wojciech Kadłubiec

O projektu:

Tento projekt je zaměřen na aktivní, praktické a teoretické vzdělávání mladých lidí o tom, jak bezpečně a profesionálně skateboardovat. Skateparky jsou objekty ve veřejném prostoru města, které přirozeně lákají děti a mládež k trávení svého volného času. Neexistuje však vzdělání o bezpečnosti a používání těchto zařízení, což v konečném důsledku vede k bezprizornímu a nekontrolovanému cvičení extrémního sportu, které může představovat hrozbu pro zdraví a život dětí a mladých lidí. Rodiče a opatrovníci často hodnotí skateparky jako hřiště, což vede k ohrožení zdraví nebo života jejich dětí a dalších uživatelů skateparku.  Nehody a vážná zranění jsou každodenním jevem průměrného městského skateparku.  Současně počet uživatelů neustále roste a vytváří se více skateparků, což zvyšuje riziko ztráty zdraví uživatelů a zvyšuje naléhavou potřebu vzdělávání v oblasti bezpečnosti a správného skateboardingu. Skateboarding je inovativní sport, který rozvíjí smysl pro rovnováhu a kontrolu nad vašim tělem.  Vzhledem k individuálnímu charakteru a obsažení stovek kombinací triků, které lze během skateboardingu provést, je to také velmi kreativní sport, který vám umožňuje kvalitní fyzickou průpravu jak ve skupině tak individuálně, což nenabízí klasické týmové sporty vyžadující úzkou spolupráci.  Stejně jako všechny extrémní sporty je to sport se zvýšeným rizikem zranění, a proto je důležité, aby výukové lekce vedli licencovaní, zkušení a kvalifikovaní instruktoři, kterých v současnosti není mnoho.  Mám 10 let zkušeností a vlastním potřebé certifikáty v oblasti školení a učení jízdy na skateboardu pro mladé a dospělé. Rád bych učil mladé lidi, jak používat skatepark kontrolovaným a bezpečným způsobem a také bych je chtěl naučit základní lektorské a jistící dovednosti, aby mohli své zkušenosti předávat dále.  Vytvořené studijní skupiny upravené podle věku a úrovně jízdy se budou moci scházet každý týden v místních skateparcích a pod vedením instruktora rozvíjet své dovednosti v skateboardingu.  Díky správným technikám, rozcvičce, hrám, hudbě, skupinové práci a individuálním radám bude každý účastník schopen osvojit si základy skateboardingu v bezpečné a zajímavé formě, což je důležité pro vznik zdravé komunity v rámci tohoto sportu.

Stav: Nový

Vodácká omalovánka

Vedoucí projektu:

Adéla Dejová

O projektu:

Vyrobíme vodácké omalovánky s popisem

Stav: Hodnocení

I po zamykání jedeme dál

Vedoucí projektu:

Miroslava Pazourková

O projektu:

Zorganizujeme vodácké závody pro veřejnost na trenažeru. Ten poslouží na Loděnici pod hradem v Ostravě po Zamykání řeky v zimě pro tréninky vodáků. V létě pak jako náhradní program na příměstských táborech a dalších akcích.

Stav: Hodnocení

Od prvních tanečních krůčků

Vedoucí projektu:

Tereza Pernická

O projektu:

Záměrem projektu je vytvořit novou taneční složku dětí ve věku od 3 do 6 let a vést tak tyto mladé tanečníky k všeobecné pohybové průpravě a základním tanečním prvkům již v mateřské škole. Skupina by tak předcházela a navazovala na již vytvořené taneční skupiny rozdělené dle věku jednotlivých dětí. 

Stav: Hodnocení

Propojení generací

Vedoucí projektu:

Alexandra Hyl

O projektu:

Jedná se o projekt, ve kterém plánujeme navštívit domovy pro seniory. V těch chceme realizovat bingo s různorodými odměnami doplněnými sladkými dezerty z místních kaváren. Chceme tím dát možnost, aby si lidé z domovů pro seniory popovídali s příslušníky mladších generací u deskových her a binga.

Stav: Hodnocení

Mobilní únikovka

Vedoucí projektu:

Jan Vindiš

O projektu:

Jedná se o mobilní únikovou hru, plnou šifer, logických úloh a úkolů, které si může vyzkoušet každý neomezeného věku. Budou prověřeny vaše dovednosti, týmová spolupráce, kooperace a také si zde všichni užijí spoustu zábavy a získají pocit dobře odvedené práce. Zároveň bude pro menší děti připravený koutek plný jednoduchých šifer a úkolů.

Stav: Hodnocení

Workshopy podnikavosti

Vedoucí projektu:

Łukasz Pawłowski

O projektu:

Spousta mladých lidí v našem okolí má idee, nápady, možná přímo záměry, ale jelikož neví jak je začít realizovat, tak v tom ani nikdy nezačnou a nápad s potenciálem upadá v zapomnění.Sice máme podnikatelské inkubátory, akcelerátory a soutěže, ale ti všichni se již zabývají začínajícími podnikateli a nikdo neřeší pomoc lidem, kteří si říkají “možná chci podnikat, ale vlastně nevím jak, slyšel jsem že je to nebezpečné a stojí to hromadu peněz a byrokracie”.

V rámci projektu tedy uskutečníme dvoudenní seminář o klíčových obchodních dovednostech žáků. Projekt zahrnuje najmutí profesionálního trenéra k vedení seminářů o obchodních dovednostech - jako je komunikace s klienty, získávání klientů a prodejní metody. Dále vytvoříme platformu pro vzájemnou podporu takto smýšlejících mladých lidí.

Stav: Hodnocení

Vajglobraní

Vedoucí projektu:

Jan Šmíd

O projektu:

Vajglobraní je studentská úklidová akce v centru Ostravy, která má za cíl nejen uklidit, ale také dělat osvětu o tomto problému. Chceme poukázat na tento problém a řešit ho nejen pasivně, ale i aktivně, chceme ukázat lidem, že pokud chceme udělat Ostravu čistším a příjemnějším místem, musí každý začít u sebe. Cílíme také na starší generace, kterým chceme ukázat, že nám, studentům, není jedno, co se kolem nás děje. Důležitá vlastnost Vajglobraní je, že se vždy koná o víkendu, resp. ve volném čase.

Stav: Hodnocení

Ostrava & cizinci - spojení lidí

Vedoucí projektu:

Magdalena Klimek

O projektu:

Cílem projektu je poskytnout nástroj ve formě internetových stránek a jeho sociálních médií, aby pomohl mezinárodní a místní komunitě v Ostravě a Moravskoslezském kraji. Cíle projektu jsou: 

- spojit cizince s místními z Ostravy a Moravskoslezského kraje

- pomáhat cizincům učit se a lépe porozumět České zemi a její kultuře 

- pomáhat cizincům, kteří přicházejí do České republiky v lepším adaptaci, objevování české kultury a prevenci kulturních šoků

- pomáhat místním, kteří chtějí rozvíjet své mezikulturní schopnosti

- předcházet xenofobii a nesnášenlivosti mezi lidmi

- k překonání předsudků a stereotypů, pokud se objevují

- poskytovat nástroj, který poskytuje snadný a každodenní přístup k poznatkům o České republice a jeho kultuře

Stav: Hodnocení

Malování městem

Vedoucí projektu:

Kristýna Vodáková

O projektu:

Jsme parta mladých holek, které milují nevšední umění, aktivně se podílet na dění ve svém městě a šířit pozitivní náladu. Spojením těchto věcí jsme daly vzniknou projektu "Malování městem" kterým chceme dát prostor mladým, kreativním lidem, aby se umělecky vyjádřili, zkrášlili místa v našem městě pro ostatní obyvatele a zároveň tak vyvrátili předsudky o pouličním umění jakožto vandalismu.

Stav: Hodnocení

HOPRACE

Vedoucí projektu:

Hana Šotolová

O projektu:

Náš projekt se jmenuje HOPRACE. Snahou tohoto projektu je oslovit občany města Nového Jičína různých věkových kategorií nevšedním sportovním zážitkem (největší nafukovací překážková dráha v České republice) a podpořit tak jejich pohybovou aktivitu a zdravý životní styl. Dobrovolný výtěžek z této akce by byl předán Vojtíškovi na podporu jeho léčby. Vojtíškovi je 9 let a trpi nelléčitelným, nevyléčitelnym metabolickým onemocněnim zvaným mukopolysacharidoza II. typu (neboli Hunterovym syndromem).

Stav: Hodnocení