Projekty

Mládežnická rada Karviná

Vedoucí projektu:

Maximilián Adolf Koch

O projektu:

Tento projekt se zaměřuje na fungování Mládežnické rady Karviná –platformy mladých lidí, kteří mají zájem podílet se na veřejném dění ve městě. MRK sdružuje aktivní mladé lidi,  podporuje jejich participaci a smysluplné využití volného času. MRK pořádá množství akcí pro veřejnost, od sportovních událostí, přes veřejné diskuse, po dobročinné sbírky. Rada ke svému fungování nezbytně potřebuje finance na pořádání svých aktivit jako např. účast na programu při Dni Země, nebo k řádnému zorganizování již tradiční akce Na In-line po Karviné, a dále k proplácení jízdného svým členům, kteří se účastní výjezdních zasedání mládežnických organizací na krajské či celostátní úrovni (krajský a národní parlament dětí a mládeže) kde reprezentují město, nebo jež jim umožní účast na vzdělávacích setkání či mezinárodních výměnných programech, kdy následně získané poznatky přenášejí zpět do MRK. Prostředky jsou nezbytné rovněž k zakoupení maličkostí jako kancelářských potřeb, jež jsou ale důležité při realizaci pravidelných setkáních a pořádaných akcích. Finance jsou nezbytné také k propagaci rady samotné. Žádané finance jsou nepostradatelné
pro kvalitní fungování rady v následujícím kalendářním roce.

Stav: Nový

Poznávej Těšín a sebe prostřednictvím fotek

Vedoucí projektu:

Markéta Alfoldiová

O projektu:

Obsahem a hlavní myšlenkou projektu je realizace foto soutěže pro mladé lidi z Českého Těšína a okolí. Pomocí této foto soutěže se soutěžící můžou dostat do povědomí veřejnosti a ukázat svůj talent díky propagace fotek na stránkách FB a webu informačního centra Český Těšín. V rámci plánovaného projektu je příprava výstavy všech zaslaných fotografií v knihovně a Turistickém informačním centru. Tato výstava proběhne v lednu po hodnocení soutěže.

Zájemci o foto soutěž zašlou na email svoje fotografie s daným tématem, které zní "Poznávej město přes fotografii" do 31. 12. 2017. V lednu proběhne vyhlášení výherců a výstava. Přijaté fotografie budou hodnotit zkušenější odborníci z oblasti fotografování. Mimo jiné můžou soutěžící sbírat na FB stránce „laiky“ a tímto bude mít možnost hlasovat i veřejnost. Fotografie s největšími počty laiků získávají body navíc.

                                        

Stav: Vyúčtování

Mládí seniorům

Vedoucí projektu:

Pavla Cieslarová

O projektu:

Projekt je založen na vzájemné spolupráci mezi dvěmi generacemi. Na jedné straně studenti střední školy a na druhé senioři z Centra sociálních služeb.

  • Při zmapování potřeb místní komunity jsme dospěli k názoru, že senioři v Českém Těšíně jsou na okraji zájmu společnosti jako takové;
  • Každodenní život seniorů je v podstatě stereotypní a je vhodné jej rozjasnit;
  • Senioři jsou za jakoukoli změnu velmi rádi a vítají zpestření všedních dnů v Centru;
  • Na základě rozhovorů s vedením Centra sociálních služeb bychom uspořádali akci:
  1. Vánoční zastavení v čase
  2. Velikonoce nově, ale přesto tradičně s pestrým programem
Stav: Schváleno

SoulUp Clothes

Vedoucí projektu:

Olga Michalska

O projektu:

Projekt „SouUpClothes“, na kterém participují dvě organizace – Fundacja Laja a Fundacja See Yourself, cíli na mládež, která chce prohlubovat své kreativní schopnosti. Cílem projektu je dát dohromady skupinu mladých lidí, kteří se zajímají o ekodesign a upcykling a dát jim možnosti, jak rozvíjet a prohlubovat svou vášeň. SoulUpClothes je projektem, jenž se soustředí na workshopy rukodělné výroby oděvů, nástroje s využitím recyklovaných materiálů a na materiály z konopí a lnu. Projekt prohlubuje kreativitu mladých a vytváří pro ně možnost, jak vyjádřit svou osobnost vytvořením vlastního stylu oblečení. Cílem projektu je rovněž dělení se vytvořenými díly s větší skupinou odběratelů a obrat pozornosti na používání recyklovaných materiálů v oděvním průmyslu.

 

Stav: Schváleno

Virtuální realita nás učí

Vedoucí projektu:

Kryštof Kocur

O projektu:

Virtuální realita je technologie, která může otevřít nové cesty ve zvdělávání nejen pomocí přenosu obrazu ve 360° světě, ale především nám dává nový rozměr interakce. Chceme ji více spřístupnit lidem v  Českém Těšíně a to pomocí ICM (Informační centrum pro mládež). Zde budeme lidem pomocí nových technologií ve vzdělávání doplňovat atraktivní formou znalosti, pomocí vzdělávacích programů pro VR. Budeme timto podporovat nové technologie ve vzdělávání na školách a nabízet školám možnosti přednášek a informační podpory.

Stav: Schváleno

Sportovní střelba pro Ostravskou mládež

Vedoucí projektu:

Tereza Neoralová

O projektu:

V Ostravě je sportovní střelba pro většinu mládeže velkou neznámou, přičemž je to dlouhodobě česká úspěšná olympijská disciplína. Ráda bych zkusila mládeži tímto projektem střelbu přiblížit a umožnit jim pod odborným dohledem vyzkoušet si střelbu z různých typů sportovních zbraní.

Stav: Schváleno

Ostrava mládežnická DISCGOLF tour

Vedoucí projektu:

Andrea Kašovská

O projektu:

Zpopularizujme mezi mládeží ostravský disc golf a jeho hřiště! Discgolf je mladý sport, který vznikl v USA v 70. letech minulého století, ale již nyní ve světě velmi oblíbený. V České republice bylo vybudováno více než 60 hřišť a tři velká (plus několik cvičných) jsou umístěna i v Ostravě a další jsou v blízkém okolí. Každoročně přibývá v ČR 10-15 nových hřišť. Cvičná hřiště pro trénink a hru lze vybudovat s pomocí přenosných košů kdekoliv.  Ze 6 turnajů za rok stoupl jejich počet na 120 a odhadovaný počet hráčů už je v řádech tisíců. Ale potenciál je mnohem větší. Discgolfová hřiště už můžeme najít v městských parcích, v zámeckých parcích, u hotelů, na sjezdovkách, a tak dále. Zájem o budování hřišť má jak státní, tak privátní sektor. Většina hřišť je pro veřejnost zdarma, kdo nemá potřebné vybavení, tak si je může oproti záloze zapůjčit. Pouze některá komerční hřiště jsou placená, ta ovšem jsou mimo Ostravu. K této jednoduché rekreační hře jsou zapotřebí různé typy disců, se kterými je vhodné se v průběhu výuky seznámit. S pomocí nejnutnějšího materiálu bych ráda seznámila ostravskou mládež s touto hrou a zpopularizovala již stávající ostravská hřiště, uspořádali bychom Ostrava mládežnickou disc golf tour a případně později vyrazili i na zkušenou do nejbližšího okolí. Do projektu chceme zapojit prostřednictvím Rady dětí a mládeže Moravskoslezského kraje také děti a mládež nejen neorganizovanou, ale také z různých sdružení.

Stav: Schváleno

U altánu v Běláku to žije

Vedoucí projektu:

Lenka Kapsová

O projektu:

Obsahem projektu jsou aktivity pro děti a jejich rodiče či prarodiče v Bělském lese u Altánku. Cílem je vytáhnout rodiny z domu za zajímavým celkem netradičním programem a zároveň posílit  sociální  vazby. Spoluprací  dětí s rodiči či prarodiči posílit  vzájemné  uznání, toleranci, výměnu zkušeností . Dále posílit  vztah k přírodě  a romantice. Na 3 tvůrčích odpoledních(2.pátek v měsíci)  – se naučit výtvarným technikám - barvení triček, malování hrníčků, zdobení svíček…, zasoutěžit si, naučit se rozdělávat oheň,  vařit guláš  v kotlíku, nasát atmosféru  podvečerního lesa,  zažít listopadový  rej světélek,  prožít společnou atmosféru s Vánočním zpíváním koled.

Stav: Schváleno

Gymlight - gymnastikou k pružnosti a vytrvalosti

Vedoucí projektu:

Miroslava Aldersová

O projektu:

Jsme mladé trenérky gymnastiky, které by rády přesvědčily děti mladšího školního věku, že pravidelný pohyb je větší adrenalin než sociální sítě a počítače. Cílem je získat u dětí návyk k pravidelnému cvičení, k posilování, ke vzpřímenému držení těla. Děti chceme naučit jednoduchým gymnastickým prvkům – kotouly, hvězdy, skoky a vytvořit sestavu pro začátečníky. Bude to taková gymlight. Dětem dáme šanci předcházet  obezitě již od útlého věku. Děti chceme rozdělit do 3 družstev. Tělocvičny máme domluveny na ZŠ Březinova, ZŠ Formana a ZŠ Chrjukinova. Pro děti uspořádáme jednoduchou soutěž a maškarní bál, na kterém vystoupí jako gym team se svou skladbičkou. Pro konečné vybroušení, synchron a docvičení skladby pro děti všech 3 družstev uspořádáme víkendové soustředění. Máme tajný cíl připravit děti jako družstvo team gym na soutěž Česko se hýbe v kategorii začátečníci. Chceme aby děti mohly mít svůj cíl.

Stav: Schváleno

Rozběhejme Ostravu

Vedoucí projektu:

Tereza Konderlová

O projektu:

Obsahem projektu je přiblížit běžeckým komunitám v Ostravě možnost naučit se běžecký styl nazvaný Chirunning, vycházející z tai-chi. Chirunning, který napomáhá běhu efektivnímu, přirozenému a bez zranění, vytvořen v Americe Danny Dreyerem, vyučuje v České republice jediný certifikovaný instruktor Josef Šverma žijící v Praze. Chtěli bychom zorganizovat dva kurzy vedené tímto instruktorem. Jednak to je zmíněný kurz Chirunningu a pak ještě kurz zaměřující se na správné dýchání. Po skončení kurzu se chceme na společném výběhu podělit o získané zkušenosti s ostatními běžci. Tento kurz představuje jedinečnou příležitost seznámit širokou veřejnost s pojmem Chirunning.

Stav: Publikováno

Rozběhejme Ostravu

Vedoucí projektu:

Tereza Konderlová

O projektu:

Obsahem projektu je přiblížit běžeckým komunitám v Ostravě možnost naučit se běžecký styl nazvaný Chirunning, vycházející z tai-chi. Chirunning, který napomáhá běhu efektivnímu, přirozenému a bez zranění, vytvořen v Americe Danny Dreyerem, vyučuje v České republice jediný certifikovaný instruktor Josef Šverma žijící v Praze. Chtěli bychom zorganizovat dva kurzy vedené tímto instruktorem. Jednak to je zmíněný kurz Chirunningu a pak ještě kurz zaměřující se na správné dýchání. Po skončení kurzu se chceme na společném výběhu podělit o získané zkušenosti s ostatními běžci. Tento kurz představuje jedinečnou příležitost seznámit širokou veřejnost s pojmem Chirunning.

Stav: Schváleno

Živá paměť

Vedoucí projektu:

Tereza Geryková

O projektu:

10 workshopů v čele s workshopem Den, kdy se mlčelo. Zážitkový workshop je určen pro žáky 8. a 9. tříd základních škol (tercií a kvart víceletých gymnázií). Workshop na tématu proměny české vesnice během kolektivizace nastoluje otázku, zda je v pořádku snažit se odstraňovat nespravedlnost pomocí toho, že dříve privilegované menšině sebereme základní práva, majetek, svobodu a případně i život.

Workshopy jsou vystavěny podle skutečných příběhů a vyprávění pamětníků z archivu Paměť národa.

Workshop vedou vyškolení lektoři se zkušeností s dramatickou výchovou a hraním rolí a pedagogicko-psychologickým vzděláním. Ti zaškolí mladé lektory studenty, kteří se tak naučí profesionálně workshopy vést.

délka 4 hodiny
pro 12–26 žáků

cena 60 Kč/účastník

Pro žáky základních škol jsme připravili ještě workshop Lidská práva – chraňme je. Pro studenty středních škol jsme připravili obdobný workshop s názvem Tak tohle neprojde a workshop Lidi to tak nenechaj.

Stav: Publikováno