Projekty

Vajglobraní

Vedoucí projektu:

Jan Šmíd

O projektu:

Vajglobraní je studentská úklidová akce v centru Ostravy, která má za cíl nejen uklidit, ale také dělat osvětu o tomto problému. Chceme poukázat na tento problém a řešit ho nejen pasivně, ale i aktivně, chceme ukázat lidem, že pokud chceme udělat Ostravu čistším a příjemnějším místem, musí každý začít u sebe. Cílíme také na starší generace, kterým chceme ukázat, že nám, studentům, není jedno, co se kolem nás děje. Důležitá vlastnost Vajglobraní je, že se vždy koná o víkendu, resp. ve volném čase.

Stav: Hodnocení

Ostrava & cizinci - spojení lidí

Vedoucí projektu:

Magdalena Klimek

O projektu:

Cílem projektu je poskytnout nástroj ve formě internetových stránek a jeho sociálních médií, aby pomohl mezinárodní a místní komunitě v Ostravě a Moravskoslezském kraji. Cíle projektu jsou: 

- spojit cizince s místními z Ostravy a Moravskoslezského kraje

- pomáhat cizincům učit se a lépe porozumět České zemi a její kultuře 

- pomáhat cizincům, kteří přicházejí do České republiky v lepším adaptaci, objevování české kultury a prevenci kulturních šoků

- pomáhat místním, kteří chtějí rozvíjet své mezikulturní schopnosti

- předcházet xenofobii a nesnášenlivosti mezi lidmi

- k překonání předsudků a stereotypů, pokud se objevují

- poskytovat nástroj, který poskytuje snadný a každodenní přístup k poznatkům o České republice a jeho kultuře

Stav: Hodnocení

Malování městem

Vedoucí projektu:

Kristýna Vodáková

O projektu:

Jsme parta mladých holek, které milují nevšední umění, aktivně se podílet na dění ve svém městě a šířit pozitivní náladu. Spojením těchto věcí jsme daly vzniknou projektu "Malování městem" kterým chceme dát prostor mladým, kreativním lidem, aby se umělecky vyjádřili, zkrášlili místa v našem městě pro ostatní obyvatele a zároveň tak vyvrátili předsudky o pouličním umění jakožto vandalismu.

Stav: Hodnocení

HOPRACE

Vedoucí projektu:

Hana Šotolová

O projektu:

Náš projekt se jmenuje HOPRACE. Snahou tohoto projektu je oslovit občany města Nového Jičína různých věkových kategorií nevšedním sportovním zážitkem (největší nafukovací překážková dráha v České republice) a podpořit tak jejich pohybovou aktivitu a zdravý životní styl. Dobrovolný výtěžek z této akce by byl předán Vojtíškovi na podporu jeho léčby. Vojtíškovi je 9 let a trpi nelléčitelným, nevyléčitelnym metabolickým onemocněnim zvaným mukopolysacharidoza II. typu (neboli Hunterovym syndromem).

Stav: Hodnocení

Studentská fiktivní firma

Vedoucí projektu:

David Nahorniak

O projektu:

Tento projekt je koncipován jako funkční fiktivní firma, ve které by se rodili projekty IoT (internet věci) a jiné prospěšné elektronické zařízení. Hlavní cíl projektu je vytvořit prostředí, ve kterém dáme příležitost mladým aktivním lidem naučit se novým věcem, uplatnit své znalosti, získat kontakty, být součástí komunity lidí s podobnými zájmy a podílet se na společných projektech, které budou sloužit studentům, ale také ostatním občanům města.

Fiktivní firma je tedy projekt, který je nositelem mnoha sub-projektů. Sub-projekty jsou finální výrobky, který budou hlavním výstupem činnosti fiktivní firmy. Samotné fungování firmy je dalším klíčovým prvkem, který tvoří tento projekt unikátním. Fiktivní firma, jako každá jiná, bude mít vlastní zaměstnance, kteří budou pracovat na různých pozicích. Fiktivní firma se tedy bude snažit co nejvíce připodobnit firmám reálným. Bude mít své webové stránky, sociální sítě, sídlo, logo, email, telefon, razítka a mnoho dalšího, co je obvyklé pro fungující klasické firmy.

Stav: Hodnocení

Letní soustředění dobrovolníků

Vedoucí projektu:

Lenka Švidrnochová

O projektu:

Cílem projektu je propojit a namotivovat mladé dobrovolníky, aby se ve volném čase věnovali nezištné pomoci druhým a šířili myšlenky dobrovolnictví mezi své okolí.

Tohoto dosáhneme díky srpnovému soustředění mladých lidí, kteří už zkušenosti s dobrovolnictvím mají. Budou se věnovat mežnostem, jak se nezištně zapojit a přispět lokální komunitě.

Stav: Hodnocení

Academia

Vedoucí projektu:

Jakub Šrámek

O projektu:

Síť komunit jejichž smyslem je sdílení zkušeností, znalostí a podpory mezi jednotlivými členy

Stav: Hodnocení

Academia

Vedoucí projektu:

Jakub Šrámek

O projektu:

Síť komunit jejichž smyslem je sdílení zkušeností, znalostí a podpory mezi jednotlivými členy

Stav: Nový

Kreativní dílna

Vedoucí projektu:

Kristýna Lichnová

O projektu:

Kreativní dílna bude vybudována v místnosti, kterou poskytne Goodwill – vyšší odborná škola, v budově Bruzovská 2589, Frýdek-Místek.

Bude vytvořeno místo, kde by se mohly setkávat skupiny děti, studentů školy Goodwill a seniorů, které budou spojovat stejné zájmy a vlastnosti. Hlavní zaměření se bude týkat procvičování a zdokonalování jemné motoriky.  Studentům bude Kreativní dílna sloužit k výuce některých předmětů (např. Animačních činností).

Stav: Hodnocení

Fotoworkshop

Vedoucí projektu:

Adéla Gajdicová

O projektu:

Jsme mladí lidé z okolí Těšína, kteří se zajímají o focení, a rádi bychom umožnili i ostatním prohloubit jejich dovednosti v této oblasti. Proto chceme zorganizovat 2-denní workshop focení s profesionálními lektory a veškerým potřebným vybavením, včetně studia. Workshop zakončíme výstavou fotografií pořízených účastníky.

Stav: Hodnocení

Na kafe s...

Vedoucí projektu:

Lea Prusková

O projektu:

Mladí lidé v dnešní době znají celebrity z celého světa, ovšem často nemají vůbec žádné povědomí o osobnostech pocházejících z Ostravy a okolí. Tento fakt bychom v Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy (dále jen PDMMO) rádi změnili, jelikož je důležité, aby se o lidech, kteří přispěli k rozvoji našeho regionu více mluvilo a nezapomnělo se na ně. Rozšíření povědomí o významných  osobnostech z našeho regionu bychom chtěli docílit pomocí projektu Na kafe s.... Tento projekt se skládá ze série podcastů a tří diskuzí, které se ukuteční vždy jedna v měsicí. První díl projektu Na kafe s.. se bude konat v září, poslední poté v listopadu. Diskuze s významnou osobností z Ostravska bude řízena moderátorem. Tématem diskuze bude osobní život, úspěchy a rady, které host může mladým studentům poskytnout.  Debata bude probíhat v některé z ostravských kaváren a bude přístupná široké veřejnosti. Součástí projektu Na kafe s... bude také podcast (rozhovor delšího formátu) nesoucí stejný název. Těchto podcastů bychom rádi natočili alespoň 5. Hosty by opět byly významné osobnosti z Ostravy, ale i celé České republiky. Celá série by nakonec byla publikována na Youtube kanále PDMMO. 

Stav: Hodnocení

Město pro mladé

Vedoucí projektu:

Vilém Honysz

O projektu:

Parlament dětí a mládeže města Ostravy se již nějakou dobu snaží o zvýšení zájmu o Ostravu hlavně u mladých lidí, studentů. Přejeme si, aby i mladí lidé měli vliv na každodenní život v Ostravě. Právě proto jsme připravili projekt s názvem Město pro mladé. Tento projekt má za cíl zvýšit participaci středoškolských studentů při utváření jejich komunitního prostředí v Ostravě. Tohoto cíle bychom chtěli dosáhnout pomocí schůzky (tzv. kulatého stolu) delegátu z jednotlivých ostravských středních škol a náměstkyně odboru školství a sportu, se kterou by účastníci diskutovali o tématech spojených s její činností. Před kulatým stolem by proběhlo dotazníkové šetření, kterého by se účastnilo na 500 studentů se 14 středních škol v Ostravě, které nám již přislíbily účast na projektu. Výsledky tohoto šetření by poté byly použity jako výchozí bod při kulatém stolu (schůzka náměstkyně s delegáty), který by měl rezultovat v sepsání společného usnesení, které by bylo následně publikováno v brožurce, jenž bude finálním výstupem prezentujícím průběh projektu od dotazníkového šetření až po závěrečné usnesení všech účastníků. 

Stav: Hodnocení