Projekty

Děti z dětských domovů

Vedoucí projektu:

Tereza Uhrová

O projektu:

Chceme nafotit soubor fotek, který budeme v horizontu několika let neustále zvětšovat. Budeme fotit děti z dětských domovů, na bílém pozadí. Po vytisknutí budou dětem předány fixy a jejich fotografie, jejich úkolem bude nakreslit do fotografie, kým jsou nebo kým by chtěly být. Hlavní myšlenkou je, poukázat na to, že i děti v dětských domovech mají sny, kterých chtějí dosáhnout, jsou to osobnosti a individuality nám rovnocenné.

Stav: Hodnocení

Mechanická bariéra pro řešení konfliktu mezi lidmi a divokými hrochy v Čadu

Vedoucí projektu:

Arthur F. Sniegon

O projektu:

O čem projekt je – sumarizující popis projektu v maximálně 10 řádcích.

Hroši patří v jižním Čadu k posledním přežívajícím zástupcům africké megafauny. Spolu se slony obývají oblasti bezprostředně přilehlé lidskému osídlení a vzhledem k jejich velikosti a způsobu života přicházejí pravidelně do konfliktu s vesničany, kteří obdělávají svá skromná políčka nedaleko řeky. Noční pastva hrochů na úrodě je pro místní často devastující, potenciálně i životu nebezpečná a totéž platí ve vztahu k hrochům – lidé je v odplatě a strachu mohou zabít či tolerovat lov pytláků. Řešením části neznází chudých komunit okolo řeky je ohrazení nejúrodnější části polí bariérou, kterou hroši nepřekonají. Zároveň budou ponechány koridory i dost prostoru pro pastvu hrochů. Zastřešující organizace Save-Elephants a její místní partneři již v oblasti 3 roky pracují na řešení podobného sporu mezi lidmi a slony s využitím biobariér ze včelích úlů.

Stav: Hodnocení

Přednášky o rapové hudbě

Vedoucí projektu:

Patrik Moravec

O projektu:

Rapová hudba má znatelný vliv na dospívání mladých lidí. Děti a mladí lidé dnes nenaslouchají básníkům, géniům své doby či hrdinům nejslavnějších románů, ale rapperům a jejich textům. Rap má vliv na naše postoje i názory a naslouchá mu většina mladých. Chceme tomuto fenoménu věnovat pozornost a edukovat v rámci toho, co vlastně rap je. Chceme posluchačům rapové hudby vytvořit nadhled nad vnímáním rapu, odkrýt jeho umělecké kvality i společenský kontext. Neboť edukace v tomto směru může vést k lepšímu seberozvoji a poznání jedince samotného.

Stav: Vyúčtování

Dobrovolníci z jednoho světa

Vedoucí projektu:

Pavel Rucki

O projektu:

Cílem projektu je zorganizovat v Třinci festival s lidskoprávní tematikou Jeden svět 2018.  Ústředním motem festivalu je "Aktualizace systému".

Jeden svět je mezinárodní festival dokumentárních filmů věnovaných problematice lidských práv. Festival je od svého vzniku v roce 1999 jednou z aktivit obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni. Patří k nejvýznamnějším festivalům tohoto druhu v Evropě. V roce 2007 získal čestné uznání UNESCO za výchovu k lidským právům.

Organizaci festivalu zajišťuje tým dobrovolníků. Festival v Třinci proběhne v březnu/dubnu, skládá se z doprovodných akcí na podporu festivalu, školních a veřejných projekcí.
 

Stav: Nový

LightFest

Vedoucí projektu:

Petr Zubek

O projektu:

Projekt LightFest je pětidenní festival, který se bude konat ve dnech 04.07. - 08.07.2018. Celý projekt bude zaměřen na práci s mladými lidmi a nabízení možností jak trávit svůj volný čas a možnost vyzkoušet si nové aktivity a objevit tak své talenty, skrze pořádání workshopů. Na každý večer připravujeme programy, během kterých se budou moci účastníci např. seznámit s novými lidmi a hosty ze zahraničí, a tak překonat komunikační bariéry. Celý LightFest organizuje 12členný tým mladých lidí z Oldřichovic a Třince. Jsme z projektu velmi nadšení a chceme lidi okolo nás inspirovat k tomu, aby vhodně využili svůj čas a rozvíjeli své talenty.

Stav: Schváleno

YoungUp

Vedoucí projektu:

Matěj Prokop

O projektu:

Tvoříme pro mladé lidi z MSK možnost získat inspiraci a motivaci k tomu, aby začali sami podnikat a tím zvelebovali kraj a přispívali sami k angažovanosti mládeže. Zveme mladé, úspěšné podnikatele z Forbes 30 pod 30 2015-2018 a ostravské podnikatele, aby předali ostravské mládeži know-how a diskutovali s mladými zájemci o podnikání, organizaci rozvojových projektů a zvelebování svého okolí. Ukážeme jim možnosti, jak a kde se angažovat a seberealizovat. Akce proběhne 3.6.2018 od 17 do 19 hodin ve Fóru Nová Karolina. Pro akci z vlastních zdrojů zajistíme medializaci a skvělá jména. Vždy přijede jeden nebo dva zástupci za každou kategorii.

Zástupce mladé generace, která si vydělává populární tvorbou na sociálních sítích : Karel Kovář – Kovy / Janek Rubeš / Kazma

Zástupce mladých podnikatelů z regionu: Petr Kvasnička – COKAFE / Jannis Samaras – majitel Kofoly

Zástupce mladých a začínajících startupů: Jan Sláma – NenechToBýt / Matěj Prokop – Athenaeum, TutoryApp

Zástupce ženy v podnikání, úspěšný podnikatel pocházející z regionu: Tereza Jurečková - Pragulic

Stav: Schváleno

Beskids Day "Den dětí"

Vedoucí projektu:

Jan Jaroš

O projektu:

Všichni známe a vnímáme problémy dětí a mládeže, ale moc lidí nedokáže říct hlavní příčinu těchto problémů. Náš názor, za kterým si stojíme je ten, že hlavním problémem jsou sociální sítě a media. Dejte si ruku na srdce a sami si řekněte, kolik času denně strávíte na facebooku a kolikrát se podíváte na telefon, který musíte mít pořád po ruce, abyste zjistili, jestli vám nepřišla zpráva z nějaké sociální sítě. Problémem těchto sítí a medií je ten, že jsou vysoce návykové a může se na nich snadno vypěstovat závislost, stejně jako na alkoholu, cigaretách a v nejhorších případech na nelegálních drogách. Sociální sítě nemají věkové omezení a v dnešní době ho má každé dítě v útlém věku, což vidíme za příčinu problému, Lidé a společnost to nevidí jako problém, jelikož nepokládají sociální sítě jako drogu, či prostředek závislosti. Dokážete si přestavit, že by dítě v 6 letech volně a legálně pilo alkohol nebo kouřilo cigarety? Pokud je vaše odpověď ne, tak jste na správné cestě. Tak samo je to se sociálními sítěmi, které mohou mít silně negativní účinky na vývoj dítěte. Proti těmto návykům chceme bojovat a odbourat je tím, že dětem a mládeži ukážeme jiný způsob trávení volného času pomocí workshopů, her a aktivit rozvíjejících jejich schopnosti a dovednosti. Zároveň si děti zasportují a zapojí své svaly pro dobro zdraví. Myslíte si, že to nedokážeme? Tak my vám ukážeme opak!

Stav: Zamítnuto

Co-workingové centrum v Českém Těšíně

Vedoucí projektu:

Tomasz Hliśnikowski

O projektu:

Jsme skupina mladých a aktivních lidí z Těšínska, scházíme se pravidelně v klubu Dziupla a vytváříme zajímavé aktivity v našem okolí. Tento projekt plánujeme půl roku a jsme plně zaměřeni na jeho realizaci. Cílem projektu je vytvořit v Českém Těšíně co-workingové centrum pro mladé a tvořivé lidi (živnostníky, freelancery, OSVČ, neziskovky). Centrum budou využívat pro své podnikatelksé  vytváření projektů a jejích realizaci, organizaci workshopu a veřejně přínosných aktivit. Projekt bude realizován na ul. Střelniční 28 nad klubem Dziupla. Prostory jsou udržované a nevyžaduji velkých investic do rekonstrukce, stačí drobné úpravy (malování, dekorační prvky, montáž nábytku apod.).

Udržitelný chod co-workingového centra zajistíme z následujících zdrojů:

-Jednorazový pronájem prostor (denní, týdenní, měsiční)

-Dlouhodobý pronájem (více než 6 měsíců)

-Prodej služeb (kopírovací služby, catering)

-Projektová činnost(finance pocházející z různych workshopů, projektů atp.)

 

Stav: Schváleno

Unplugged GMK

Vedoucí projektu:

Adéla Drobná

O projektu:

Hudebně-dramatický festival Unplugged se koná již několikátý rok na půdě Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci jako akce pořádaná primárně studenty. Tímto celoročním projektem se snažíme podpořit zájem o umění a rozvíjet talenty mladých lidí, nabídnout jim prostor k sebe realizaci a sebepoznání. Součásti jsou divadelní, taneční, koncertní a různá alternativní vystoupení v profesionálně vybavené tělocvičně.
Veškeré řízení projektu je v režii mladých lidí. Projekt má multižánrový potenciál. K realizaci nás vedla chuť navázat na předchozí tradici festivalu. Reagujeme na nedostatečné kulturní využití mladých lidí, zvláště v Moravskoslezském kraji. Chceme nabídnout mladým umělcům prostor prosadit se a nalézt v sobě skrytý talent.
Unplugged se zaměřuje na rozmanitou škálu umění, zejména na divadlo, hudbu různých žánru, ale také na méně častou pantomimu, akrobacií, tanec a výtvarnou tvorbu.

Letošní ročník nese podtitul: "Plnou parou vpřed" a pro návštěvníky si připravil řadu novinek, na kterou se můžou těšit.

Stav: Hodnocení

Víkendovka mládeže kraje

Vedoucí projektu:

Sebastian Holesz

O projektu:

Parlament dětí a mládeže Moravskoslezského kraje je nezisková organizace, která vznikla díky projektu participace. Členové PDM MSK se snaží propojit mladé občany našeho kraje s politiky a s dospělými lidmi. PDM MSK učí mladé lidi vystupovat na veřejnosti a zajímat se o to, co se okolo ná děje. Často mladí lidé nejsou dostatečně informováni o událostech, a proto se nemohou zapojit do dění v kraji, proto pořádáme konference,na kterých se mohou ke všemu vyjádřit. Pořádáme akce zaměřené i na životní prostředí v kraji, do kterých se lidé mohou dobrovolně zapojit. Nově také děláme akci s názvem "Kolik váží vzdělání." Tato akce se zabývá názory dětí ze Základních škol na téma školství. 

V letošním roce je garantem tohoto setkání Mládežnická rada Český Těšín. To, že akci zorganizujeme, nám umožní získat nové zkušenosti s organizováním a zajištěním akce pro 15 lidí. Členové PDM MSK jsou zástupci cvých parlamentů, tito lidé se budou po dobu obou víkendovek snažit zpracovávat co nejvíce informací, které získali během projektů, budou také sepisovat projekt "Kolik váží vzdělání"  a vypracovávat závěr a vytvářet grafy. 

Chtěli by jsme se jako mladí lidé setkávat a tvořit nové věcí, které mohou příznivě ovlivnit naše okolí. Jedním ze způsobu,jak nejefektivněji něco tvořit je trávit společně co nejvíce času a to právě skrze námi připravovanou víkendovku.

Stav: Schváleno

Veganský večer

Vedoucí projektu:

Martina Kyselá

O projektu:

Hlavní cíl: Seznámení veřejnosti s nevšedním životním stylem, který však nemusíme ortodoxně zastávat, ale pouze se o něm můžeme dozvědět trochu více a můžeme se o něj zajímat.

Veganství není jenom o mrkvi s mrkví, ale v dnešní době je to také z velké části o propojení velkého množství chutí a surovin, které jsme dříve mnohdy ani neznali. Se stále se vyvíjející dobou se k nám také dostává více a více exotických či jiných surovin, které mnozí ani nemusí dobře znát. Proto by také cílem tohohle projektu bylo právě připravování určitých pokrmu z těchto tedy nevšedních surovin. Chceme v lidech probudit chut´ učit se novým věcem a dávat prostor dozvědět se i zajímavé recepty.

Stav: Zamítnuto

Nové technologie ve vzdělávání

Vedoucí projektu:

Dominika Dudys

O projektu:

Virtuální realita jako nová technologie otevírá nové cesty ve zvdělání a nabízí nám nový rozměr interakce. Chceme tyto nové technologie více spřístupnit lidem pomocí setkání a vstupního testování této technologie, pro zlepšení znalostí a dovedností s ní pracovat v ICM Třinec (Informační centrum pro mládež). Zde budeme lidem pomocí nových technologií ve vzdělávání doplňovat atraktivní formou znalosti. A pomocí vzdělávacích programů pro HTC vive VR je naučíme ovládat nové technologie nejen jako herní konzoli.

Stav: Nový