Jak žádat

OBECNĚ

 • Projekty mohou být zaměřeny na kulturu, sport, životní prostředí, lidská práva (multikulturní prostředí), volný čas, zdravý životní styl, sociální oblast, případně jinou důležitou oblast veřejného života. Tedy téměř na vše, co nějak přispěje Vaší komunitě nebo širokému okolí. Nebojte se své nápady konzultovat.
 • Prioritu mají nové nápady.
 • Projekty podpořené z tohoto programu v minulém roce lze znovu podpořit pouze v případě, že přidělená podpora povede k výrazné inovaci nebo výrazné změně a vylepšení stávajícího projektu.
 • Je možno podpořit již exitující (běžící) projekt. V takovém případě je ale nezbytné, aby přidělená podpora vedla k inovaci, rozšíření nebo výrazné změně a vylepšení stávajícího projektu.
 • Místem realizace je obvykle město, které se na projektu spolufinančně podílí, ale není to nutná podmínka, projekt by měl být realizován v Moravskoslezském kraji.
 • Podmínkou pro přidělení finanční podpory je absolvování projektového školení​, kde se hravou formou naučíte jak správně zformulovat myšlenku projektu, vyplnit důležité informace pro hodnotitele a další zásady napsání správného a realizovatelného projektu. Toto školení by mělo Váš nápad přeměnit na reálný projekt.
 • Termíny nejbližších víkendových školení a termíny hodnotících komisí najdete vždy v aktualitách na hlavní stránce.
 • Projekt musí být realizován a vyúčtován v roce 2019.

 

KDO MŮŽE ŽÁDAT

Realizátorem projektu musí být neformální skupina minimálně 4 osob ve věku 15-26 let, z nichž alespoň jeden je starší 18 let. Žadatelem ani realizátorem tedy nejsou nestátní neziskové organizace ani jiné právnické osoby.

 

FINANČNÍ PODPORA A PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

 • Na realizaci jednoho nápadu je možno získat až 40.000,- Kč.
 • Projekt je financován 100% z přidělené dotace (finanční spoluúčast žadatele není vyžadována, nicméně je možná).
 • Pokud Vaše město není v projektu zapojeno, můžete si sami zajistit spolufinancování poloviny projektu (např. dárce z podnikatelské sféry). Tato finanční spoluúčast musí projít účetnictvím RADAMOKU. Případné spolufinancování není možné z rozpočtu nebo dotačních titulů MŠMT.
 • 70% schválené dotace je proplaceno po podpisu smlouvy, 30% po vyúčtování projektu (viz dále)

 

OBHAJOBA PŘED KOMISÍ

Předložené projekty budou žadatelé prezentovat před komisemi v jednotlivých městech. Ty následně rozhodnou o přidělení nebo nepřidělení dotace a o její výši. Komise jsou složeny ze zástupců samosprávy města, zástupců odborů školství, zástupců RADAMOK jako nositele projektu, zástupců významných neziskovek ve městě, zástupce ČNA apod. Samotná obhájoba trvá pouhé 3 minuty, kdy máte sdělit základní myšlenku projektu, poté má možnost komise položit doplňující otázky.

 

PODPIS SMLOUVY A VYÚČTOVÁNÍ

Po schválení dotace bude se zástupce žadatele (osoba starší 18 let v týmu) podepsána smlouva o realizaci projektu. Následně budou zaslány finanční prostředky na účet zástupce žadatele. Vyúčtování projektu a závěrečná zprávy budou předloženy Radě dětí a mládeže Moravskoslezského kraje v stanovéném termínu. Vyúčtováním projektu se rozumí předložení formuláře závěrečné zprávy, originálů účetních dokladů (paragony), fotodokumentace z realizace projektu a doložení publicity projektu Mládež kraji.

 

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
Zde si můžete stáhnout brožůrku, která obsahuje další informace a několik úspěšných projektů z minulých let :
https://uloz.to/!ipFxtoUXthMI/2018-brozura-pdf
 

Vladimír Peter - koordinátor projektu Mládež kraji v Moravskoslezském kraji.

 

 

Soubor ke stažení: