Výsledky hodnotící komise v Karviné

Hodnotící komise v Karviné zasedla na městském úřadu v úterý 25. září 2018 v 15 hodin. Celkem se o přízeň ucházelo 5 projektů. Komise podpořila všechny přihlášené projekty, ale jejich realizaci doplnila dalšími podmínkami.

Komise rozhodla takto:

  • Studentský film X - POPOŘENO 37.000,-Kč
  • Hrané čtení - POPOŘENO 40.000,-Kč
  • Podpora podnikavosti na čerstvém vzduchu - POPOŘENO 40.000,-Kč
  • Webová výpomoc neziskovkám - POPOŘENO 39.200,-Kč
  • Podnikni to - POPOŘENO 40.000,-kč

Celkem bylo rozděleno 196.200 Kč.