Příklady dobré praxe

I v letošní roce připravujeme brožurku s tzv. příklady dobré praxe. Jsou to ty nejlepší projekty a zajimavosti o nich, které slouží Vašim následovníkům jako motivace. Zároveň je to i zpětná vazba naším dárcům, kteří projekt finančně podporují. Bude mezi vybranými i Váš projekt? Držíme palce.