Hodnotící komise v Ostravě

V pořadí druhá letošní hodnotící komise zasedne v Ostravě ve čtvrtek dne 26.9.2019 od 8.30 hodin v budově nové radnice v Ostravě v místnosti 406.

Těšíme se na Vaše obhajoby.